phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng,cách thanh toán tại ngân lượng,họp đồng thương mại thanh toán theo lc